Notícies

NOTA DE PREMSA


L’arxiu històric del Liceu ja té la seva web

- La plataforma ja està operativa a l’adreça: http://www.bib.uab.cat/human/arxiusocietatliceu/publiques/indexcat.php.
 
- Les modernes tècniques de digitalització, d’identificació digital i de cerca de dades permeten relacionar tota la variada i complexa documentació que genera un teatre d’òpera.

Barcelona, 28 de gener de 2015.

La Societat del Gran Teatre del Liceu i la Universitat Autònoma de Barcelona presenten aquesta tarda, a les 19 hores, Sala d’assaig del Cor del Gran Teatre del Liceu, la pàgina web de l’arxiu històric del Teatre, dissenyada i realitzada per la Biblioteca d’Humanitats de la Universitat.
Les modernes tècniques de digitalització, d’identificació digital i de cerca de dades han permès relacionar tota la variada i complexa documentació que genera un teatre d’òpera. Això permetrà als usuaris disposar d’una eina de primera importància per conèixer les diferents facetes que intervenen en un teatre d’òpera com el del Liceu, com ara la història del Teatre, els avenços tècnics en les arts escèniques, el fons de partitures, la documentació administrativa dels empresaris que van dirigir les temporades teatrals i una part important de la història social i cultural de Barcelona.
La continuïtat de l’activitat del Teatre -que es va mantenir fins i tot durant el període comprès entre 1936 i 1939- permet relacionar els diferents materials entre ells. Accedir a una escenografia determinada, per exemple, fa que es pugui consultar també altres documents que hi estan relacionats amb ella, com ara plànols, programes, fotografies, epistolaris, partitures o documents administratius. Igualment, aquesta relació permet explicar la història del Teatre a través de l’intens flux  d’intercanvis artístics, comercials i tècnics que s’hi va produir al llarg de la seva història i vincular-los amb l’activitat musical internacional del seu temps.
Els fons documental inclòs fins ara al web s’ha organitzat a partir de diverses tipologies i segons el tipus de suport, que s’aniran completant a mesura que s’hi incorpori més material digitalitzat i catalogat. En un primer nivell, la documentació ha estat classificada en diverses col•leccions: administració de la propietat, direcció del Teatre, documentació tècnica, escenografies, fotografies i partitures. A partir d’aquí, s’hi poden fer cerques per diversos camps -trobar un índex d’autors, d’obres representades o per matèries-. En el cas de les cerques per “Obres”, permet posar en relació tots els elements que hi estan vinculats, una modalitat de cerca poc habitual en arxius de teatres d’òpera. Un índex cronològic permet trobar any per any les principals fites tècniques, artístiques i històriques del Teatre.
La pàgina web incorpora ja un 30% dels materials. Els documents digitalitzats s’han inclòs al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.
 
Una web per a la divulgació i la recerca

“Hem fet una web pensada per a la divulgació, tot i que també per als investigadors té una gran vàlua. Hem volgut posar a disposició de tothom la possibilitat de gaudir de la gran riquesa documental de l’arxiu històric del Teatre. Per això, és una web per la qual l’usuari pot navegar amb facilitat i cercar ràpidament els ítems que li siguin d’interès i tot allò que hi és relacionat amb el que busca”, explica Francesc Cortés, professor del Departament d’Art i de Musicologia de la UAB i director del projecte de digitalització i catalogació de l’arxiu.
Actualment, la pàgina web permet consultar sèries documentals senceres, com el “Llibre del Conserge”, 26 volums que recullen el dia a dia ininterromput del Teatre; els 46 llibres d’actes de la direcció de l’entitat; bàsics per conèixer el govern del Teatre; i diverses sèries de plànols, entre els quals hi ha els plànols tècnics del Teatre, estudis sobre reformes de l’escenari i els plànols per a la reconstrucció després de l’incendi de 1861. També s’hi han incorporat les sèries de plantes escenogràfiques i gairebé la totalitat de fotografies.
A curt termini està prevista la incorporació dels  llibrets d’òpera i altres tipologies de funcions; l’arxiu de la Guerra Civil, període en què el Teatre es va convertir en “Teatre Nacional de Catalunya” i el fons de partitures (des de les primeres òperes representades fins a la catalogació del fons de partitures d’autors catalans).
L’arxiu està format en la seva totalitat per més de 50.000 documents i objectes històrics, des dels inicis del Teatre, el 1847, fins a la temporada 1981-1982, en què la Societat va cedir-ne la gestió al Consorci del Gran Teatre del Liceu.

Un equip multidisciplinari
 
En aquest ambiciós projecte de digitalització i catalogació de l’arxiu històric del Liceu estan treballant una quinzena d’investigadors i personal especialitzat de la UAB, dirigits per Francesc Cortès. Els investigadors del Grup de Recerca “Les Músiques en les Societats Contemporànies – MUSC-” realitzen l’estudi i anàlisi expert dels documents. La tasca de catalogació i desenvolupament informàtic de la plataforma digital l’està realitzant el personal de la Biblioteca d’Humanitats, sota la direcció de Mercè Bausili, amb el suport d’estudiants en pràctiques del Grau i del Màster de Musicologia. El Grup d’Anàlisi de Documents i Reconeixement de Formes del Centre de Visió per Computador de la Universitat, liderat per Josep Lladós, s’encarregarà de l’extracció automàtica d’informació, incloent tant la transcripció dels documents textuals com el reconeixement de documents gràfics, i durà a terme el desenvolupament de les aplicacions de la biblioteca virtual i interactiva. La digitalització de documents la realitza l’empresa Artyplan.