Notícies

FONS DOCUMENTAL

Gran Teatre del Liceu
Barcelona, 25 de novembre de 2013

EL FONS DOCUMENTAL DE L’ARXIU HISTÒRIC
DEL TEATRE DEL LICEU


L'arxiu de la Societat del Gran Teatre del Liceu està format per un extens i riquíssim corpus documental, des de la fundació de la Societat el 1838, que conduí a la construcció del Teatre i la seva inauguració el 1847, fins a la constitució del Consorci del Gran Teatre del Liceu, la temporada 1981-1982. La documentació continua fins a la dècada dels noranta del segle XX, recollint les reunions de les Juntes Generals, i una part dels projectes de reforma del Teatre.
Comprèn més de 50.000 documents generats per l'activitat del Teatre. Recull des de la construcció de l'edifici a partir del 1845, l'incendi i reconstrucció del 1861 i totes les reformes posteriors. S'hi troba un important i singular fons de partitures manuscrites. Es conserva tota la documentació administrativa, els llibrets de les representacions, fotografies d'època, plaques de vidre fotogràfiques, els 25 volums dels "llibres del Conserge" amb l'activitat diària des de 1862, projectes escenogràfics, cartells de les funcions, informes manuscrits únics sobre escenografia a Europa, plànols i documentació artística sobre contractació de músics i cantants.
Es tracta d'unes col•leccions documentals que només posseeixen pocs teatres d'Europa. L'arxiu de la Societat del Gran Teatre del Liceu és única a tot l'Estat espanyol, tant per extensió cronològica, continuïtat i riquesa.
La riquesa musicològica dels documents del Liceu és palesa. Hi ha partitures des dels inicis del Teatre i còpies d’òperes que contenen les notes de les interpretacions que es feien al segle XIX, informació que és cabdal pels investigadors per saber exactament com es representava la música a Catalunya en aquella època.  També hi ha manuscrits de gran valor documental i històric, com per exemple les notes sobre les arts escenogràfiques dels teatres alemanys, de Soler i Rovirosa, un dels escenògrafs més importants dels modernisme, del 1899; i una memòria d’Adrià Gual, impulsor de l’Institut del Teatre, sobre el que un director d’escena ha de fer en l’òpera del 1902.
L’arxiu recull nombrosos documents inèdits, entre ells la documentació completa durant la Guerra Civil, període durant el qual el Teatre va ser nacionalitzat.
El que és l'arxiu unitari de la Societat del G. T. del Liceu està format, atenent a la natura de la seva formació i la seva propietat, per dos fons. El més extens és el fons originat des de l'administració a càrrec de la Societat del Gran Teatre del Liceu, propietària de l'edifici i dels terrenys, els quals arrendaven l'explotació a un empresari. Aquest fons abasta des dels inicis del Teatre fins el 18 de juliol de 1936; es reprèn a finals de gener de 1939. Entre el 22 de juliol de 1936 i el 22 de gener de 1939 està situat el fons que anomenem de la Guerra Civil. Aquesta documentació s'ordenà per qui llavors s'encarregà de custòdia i administració del teatre, i contra el que habitualment s'ha dit, conserva continuïtat documental amb el període anterior, i una remarcable intensitat d'activitats que eren documentades amb precisió.
Dins de cada fons s’han distingit diferents sèries documentals, atenent a la tipologia documental, el seu valor com a documentació legal i la forma com ens ha pervingut la documentació fins avui en dia.
La digitalització i catalogació de l’arxiu històric del Liceu permetrà donar visibilitat  mundial a aquest ric i bast patrimoni cultural de Catalunya i treure a la llum nombrosos documents, posant-los a disposició de la comunitat científica per al seu estudi i investigació i a la societat civil, pel gaudi de l’òpera, la música i la cultura en general.